ALLMÄNNA VILLKOR

Här hittar du en översikt av våra allmänna villkor. 

MEDLEMSKAP


Medlemskap
Medlemskapet på Endorfin är personligt. Minimiålder för att teckna medlemsavtal via autogiro är 18 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlemsavtal för dennes räkning. Vid besök på anläggningen ska medlemmen alltid registrera sig genom att dra sitt medlemskort. Vid förlust av medlemskort eller om det skadats så det blir obrukbart ska detta omgående anmälas till receptionen, som då utfärdar ett nytt kort mot ersättning. Medlem är skyldig att omgående meddela Endorfin vid ändring av namn, adress, telefonnummer och andra lämnade uppgifter. All korrespondens från Endorfin går till folkbokförd adress, din e-postadress eller mobilnummer.

Betalning 
Avtalat pris förutsätter att betalning sker på överenskommet vis.

Kortbetalning årskort
Vid tecknande av avtal som betalas med kort betalas kostnaden för medlemskapet i sin helhet vid avtalets ingående. Återbetalas ej.

Betalning via autogiro
Alla träningsavgifter erläggs månadsvis i förskott. Autogirodragningen sker den sista bankdagen i månaden. Autogiroavtalet gäller tillsvidare och tills avtalet sägs upp av endera parten. När du köper ditt medlemskap betalar du startavgift samt den första träningsperioden fram till första autogirodragningen. Här ingår medlemskort, korthållare, gymintroduktioner samt instruktion på Milon. Endorfin förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning.

Företagsavtal och eventuella rabatter som betalas via autogiro prisjusteras automatiskt efter den obligatoriska 12-månadersperioden till det ordinarie pris som gällde vid tecknandet av avtalet. Företagsavtal förlängs med 12 månader åt gången.

Studentavtal prisjusteras till det ordinarie pris som gällde vid tecknandet av medlemskapet efter att det senast uppvisade studentintyget löpt ut. Det rabatterade priset förlängs då på så lång tid som det uppvisade giltiga beviset gäller för studenter. Uppvisas giltigt studerandeintyg efter det att priset redan övergått till ordinarie pris justeras priset med avseende på återstående månader. Retroaktiva prisjusteringar görs inte.

Ungdomskortet prisjusteras till studentpris inför hösten året då ungdomen fyller 16 år. Medlemskapet omjusteras då till det studerandepris som gällde vid tecknandet av medlemskapet.

Betalning via faktura
Vid betalning via faktura gäller tio dagars kredittid. Åldersgräns för fakturabetalning är 18 år. 

Avtalstid och uppsägning
Alla avtal har en obligatorisk uppsägningstid på två månader (avvikelser kan förekomma, vid ex. avtal med bindningstid). Kontant betalda kort upphör automatiskt om de inte förnyas och de kan inte avslutas i förtid. Uppsägning sker enklast på plats i receptionen på respektive huvudanläggning, alternativt via telefon eller mail.

Frysning och överlåtelse av medlemsavtal 
Alla årskort, förbetalt & autogiro, kan frysa sitt kort max 3 månader per år till en kostnad av 100 kr per tillfälle. Fri frysning ingår i Endorfinkortet och CrossFitkortet. 

Längre frysning av medlemsavtalet är möjligt vid långtidssjukskrivning, arbete/studier i utlandet eller graviditet. Läkarintyg eller arbetsintyg krävs. Efter frysningsperioden löpt ut aktiveras medlemsavtalet automatiskt. Frysning kan inte göras i efterhand. Frysning går ej att kombinera med uppsägningstid.

Överlåtelse av medlemskortet är möjligt vid ett tillfälle. En kostnad på 395kr tas ut av Endorfin vid överlåtelsen. Övertagande medlem ska skriftligen acceptera Endorfins villkor och regler och godkännas av Endorfin.

Prisändringar
Månadsavtal via autogiro är skyddade mot alla slags höjningar så länge du har din bindningstid. 

 

Lagen om distansköp
Vi följer vid onlineköp lagen om distansköp där du har 14 dagars ångerrätt om du inte använt tjänsten/produkten som du köpt. Har du nyttjat tjänsten/produkten så har du ingen ångerrätt.

FRISKVÅRDSBIDRAG


Vi samarbetar med Benify, ePassi samt Söderberg & Partner.

Har du Benify så köper du antingen ditt medlemskap hos dom till reducerat pris, väljer förbetalning av befintligt autogiromedlemskap eller så redovisar du kvittot för den tjänst du köpt i deras portal. Behöver du istället ett betalningsintyg så hämtar du det i receptionen eller mejlar ekonomi(@)endorfin.se så skickar vi det till dig. Vi kan bara skicka intyg för innevarande betald period. För ePassi kommer du in till oss i receptionen så hjälper vi dig med ditt köp. Ladda gärna ner ePassi-appen i förväg.


Friskvårdsbidraget går att använda till medlemskap, personlig träning, kurser, massage mm.

VITE

 

Du får under inga som helst omständigheter låna ut ditt kort till någon annan. Blir du påkommen att låna ut ditt kort, eller om du släpper in någon annan gratis får du och den som du släppt in betala ett vite á 850kr/person.

VILLKOR PERSONLIG TRÄNING, INSTRUKTIONER & MASSAGE
För avbokning av din bokade Massage/PT-tid ska det göras senast 24 timmar innan din bokade tid. Avbokning närmare än så debiteras full avgift utan undantag. Kurser ska avbokas senast 14 dagar innan kursstart för full återbetalning, 7 dagar innan för 50% återbetalning. 6 dagar eller mindre så sker ingen återbetalning.
VILLKOR BARNKURSER

Våra barngrupper är oerhört populära så säkra Er plats i tid. Vid bokning så erbjuder vi öppet köp fram till timmarna innan kursstart. Efter kursstart returnerar vi inte kursavgiften, varken i sin helhet eller för eventuellt kvarvarande tillfällen.

TRIVSEL OCH TRYGGHET

 

 • Behandla alltid dina medtränande och personalen med vänlighet och respekt. Det blir mycket trevligare för alla oss som tränar eller arbetar på Endorfin.
 • Klä dig vårdat och kom fräsch när du ska träna så blir miljön trevlig för alla.
 • Undvik stark parfym så minskar vi risken för att de med allergier inte kan vistas i vår miljö.
 • Häng tillbaka vikterna och ställ tillbaka utrustningen när du tränat klart. 
 • Torka av utrustningen när du tränat klart. Spraya på pappret, ej direkt på utrustningen.
 • Träna med rena inomhusskor. Både utrustning och golv slits extra hårt av grus, sten och smuts och gör det dessutom svårare att hålla rent. Ingen vill stretcha eller göra övningar på en matta med massa grus på.
 • Sitt inte kvar i maskinen mellan dina set utan vila istället stående bredvid så att någon annan kan använda utrustningen under tiden som du vilar.
 • Släpp aldrig vikterna eller viktmagasinen. När du gjort dina repitioner sätt vänligen ner vikten, hanteln eller maskinens viktmagasin försiktigt. Dels blir ljudet/vibrationerna väldigt störande samtidigt som utrustningen lättare går sönder.
DRIFTSTÖRNINGAR

Endorfin förbehåller sig rätten att göra smärre ändringar beträffande öppettider, förnyelse av utrustning och schemaplanering för gruppträning.
Vi förbehåller oss rätten att vi vissa dagar kan ha eget arbete som påverkar ditt besök. Ex renovering, annan verksamhet eller problem med fastighetens försörjning av vatten/varmvatten, el, ventilation, värme eller annat som påverkar del av anläggningen eller ditt besök. Ovanstående orsaker är inte skäl för uppsägning eller återbetalning. Vi kommer alltid försöka lösa problem likt de ovan så snart vi kan tillsammans med respektive hyresvärd. 
PERSONUPPGIFTER OCH UPPHOVSRÄTT

 

Upphovsrätt kring material på webbplatsen

Allt material (bild, text, ljud och rörlig media etc) på Endorfin.se skyddas enligt lag. Återpublicering av material får endast ske efter överenskommelse.

När du deltar i gratisevent och eller andra arrangemang/klasser kan det förekomma fotografering. Vill du absolut inte förekomma på bild ska du i förväg uppmärksamma arrangören på plats. De bilder vi ev fotograferar syftar alltid på att visa helhet och inte enskilda personer.

 • Behandling av personuppgifter
  Information som lämnas via formulär på webbplats, vid bokning eller vid deltagande på event, arrangemang, provträning hanteras av Endorfin AB i enlighet med gällande personuppgiftslag. Genom att fylla i dina uppgifter i ett formulär godkänner du att Endorfin använder dina uppgifter i syfte att kontakta dig angående marknadsförda produkter.
 • Lämnande av personuppgifter och kontaktuppgifter vid t ex bokning, medlemskap, event, arrangemang, kurser och provträning mm innebär samtycke till hur Endorfin arbetar med GDPR.
 • Barn under 16 år behöver målsmans samtycke för att bli registrerade som medlemmar hos Endorfin.
 • Endorfin behandlar de personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra åtagande gällande tecknat avtal t ex medlemskap eller vid annan överenskommelse t ex köp av av tjänst.
 • Endorfin kan komma att använda inlämnade personuppgifter för att informera om Endorfins övriga tjänster och erbjudande samt för att ge god service i övrigt.
 • Personuppgifter kommer inte lämnas eller säljas vidare till annan part i marknadsföringssyfte.
 • Om du önskar information om vilka uppgifter Endorfin registrerar, kan detta erhållas genom att en skriftlig begäran skickas till Endorfin / Ekonomiavdelning. Uppgiftslämnare kan också begära rättelse av felaktig kontaktuppgift.
DOPINGPOLICY

 

Endorfin förespråkar ren träning, resultat kan uppnås utan tillskott av olagliga preparat så som exempelvis anabola steroider eller andra prestationshöjande medel.

Vi har nolltolerans mot droger. Vid bevis om, och i vissa fall misstanke om, användande av illegala preparat kommer personer stängas av från gymmet. Detta gäller även vid misstanke om försäljning av olagliga preparat i eller i anslutning till våra gym.

På flera orter har vi ett nära samarbete med polis och drogförebyggande i kommunen.

100% REN HÅRDTRÄNING
Vi samarbetar med polis och närliggande friskvårdsanläggningar i kampen mot anabola steroider och droger. ”Riktig styrketräning handlar inte om vad man tar, utan om vad man ger – Alltså 100%” Samarbetet sker tillsammans med polisen och respektive kommun. Polisen har tillgång till anläggningen för slumpmässiga kontroller och kommer även sporadiskt att använda hundar för att kontrollera skåpen vid misstanke.

ÄTSTÖRNINGAR


Att träna är viktigt och får dig att bli friskare, starkare och mer välmående.

Ibland går dock träning och kosthållning till överdrift och kan då vara skadligt för kroppen, ett exempel på detta är anorexi och/eller ortorexi. Det kan yttra sig genom att man äter alldeles för lite och tränar väldigt hårt.

Vi bryr oss om våra medlemmar och har som mål att alla människor skall må bra. Därför vid misstanke om anorexi eller bulimi kan vi komma att stänga av den person från träning under en period. Detta görs från en bedömning på anläggningen efter samtal med medlem där vi kollar av hur personen mår.

För att börja träna igen visas läkarintyg eller liknande och en ny bedömning görs för att godkänna att person är lämplig att träna igen.

Misstänker du att någon i din närhet lider av anorexi/ortorexi?
Vanliga tecken är:

 • Kraftig bantning
 • Låg kroppsvikt
 • Insjunkna kinder, mage eller tydligt synliga revben
 • Förstoppning och ont i magen
 • Kall och torr hud
 • Psykiska problem som depression, ångest, tvångstankar och tvångshandlingar

Mer information finns på din vårdcentral eller sjukvårdsupplysingen