INFORMATION OCH ÅTGÄRDER

 

Alingsås/Lerum 21-12-22

Nya restriktioner from 23/12 och vi följer myndigheternas rekommendationer. Vi begränsar antalet tränande på våra anläggningar samt drar ner antalet i våra gruppträningssalar. Vi uppfyller de krav som ställs på ytorna utan problem så varmt välkommen till oss.

MAXANTAL FÖR RESPEKTIVE ANLÄGGNING:
Lerum: 400 personer
Alingsås 293 personer
CrossFit Alingsås: 91 personer
Padel Endorfin: 90 personer

VI TAR ANSVAR TILLSAMMANS OCH VISAR HÄNSYN TILL VARANDRA. VI UPPMANAR ER ALLA ATT:

– Hålla avstånd till närmaste tränande.

– Rengöra ditt material efter dig.

– Stanna hemma vid minsta symptom.

– Försöka undvika primetime 17-19 om du har möjlighet.

Vid frågor, kontakta info@endorfin.se

VAR RÄDDA OM ER OCH HA EN FIN JUL!


 

Alingsås/Lerum 21-08-01

Vi fortsätter självklart följa myndigheternas rekommendation men även om vi nu har möjlighet att gå fullt ut så väljer vi att öka successivt. Vi har en bra bit kvar till max kapacitet och fortsätter att begränsa antalet på tex klasser. Vi fortsätter hjälpas åt på anläggningen och det är viktigt att vi tillsammans håller god ton och respekt gentemot varandra. Vi håller avstånd, vi rengör vårt material efter oss och vi håller oss hemma om vi har sjukdomssymptom. Detta är av absolut högsta vikt!

Vi har som mest besök mellan 17-19.30 så kan du, undvika gärna att träna dessa tider. Vi har gedigna öppettider så planera din träning och hjälp oss gärna sprida besöken om du kan.

Vi ser fram emot en trygg och aktiv höst tillsammans!

 


Alingsås/Lerum 21-05-12

Vi följer fortsatt myndigheternas rekommendationer och befintliga restriktioner kvarstår.  Vi begränsar antalet på anläggningen och kan meddela att vi fortfarande inte når upp till det max antal personer som får vistas i anläggningen. Vi har god koll på våra inpasseringar och förbehåller oss rätten att neka om antalet överstiger max vilket inte är troligt. Vi fortsätter hjälpas åt på anläggningen och det är fortsatt viktigt att du som medlem:

– Håller avstånd till närmaste tränande.

– Respekterar de antal som råder på respektive ytor.

– Rengör ditt material efter dig.

– Försöker undvika primetime 17-19 om du har möjlighet.

– Undviker häng i stora grupper.

 

Vi går mot ljusare tider och håller i tillsammans!

 


 


Alingsås/Lerum  21-03-01

Då smittläget är allvarligt så måste vi fortsätta hjälpas åt den närmaste tiden. Vi uppmanar därför till följande:

– Om DU har möjlighet, träna gärna andra tider än vår primetime 17-19. Morgon, dagtid och sen kväll är att föredra.
Du som är flexibel, se över och planera din träning.

– Om maxantalet nås kan du tvingas vänta på din tur.

– Respektera ytornas maxantal, se anvisning per yta och följ detta.

– Försök begränsa din träning till 1 timme.

– Undvik häng i för stora grupper.

– När du är klar, vänligen lämna anläggningen så fler kan träna.

Mot ljusare tider, TACK för DIN hjälp!


Alingsås/Lerum 21-01-08

Uppdatering efter presskonferens fredag 8 januari .

Vi har redan vid tidigare restriktioner gjort ett gediget  arbete kring antalet besökare och antalet tränande vid specifika ytor. Vi är därför redan förberedda för de förtydliganden gällande restriktioner som kom för oss som anläggning idag.

Vi uppfyller de krav som ställs på yta utan problem. I våra lokaler får nu vistas:

Alingsås kundyta 2929 kvm – Här får det just nu vistas max 200 personer åt gången.
Lerum kundyta 3177 kvm – Här får det just nu vistas 250 personer åt gången.

Dessa är fördelade på alla ytor i lokalen. Gruppträningssalar, gym, PT-ytor mm. Vi har koll på antalet besökare och är i dagsläget långt under detta antal i lokalerna samtidigt. Detta gäller samtliga anläggningar och du ser tydligt vid varje yta/lokal hur många som får vistas där. Vi ber er vänligen respektera detta.

I CrossFit Endorfin Alingsås på 515 kvm  får det just nu vistas 35 personer. I dagsläget når vi inte det antalet vid något tillfälle under veckan. På Mjörnvallen maximalt 12 st och i Stadsskogen max 10 st.

Förutom de åtgärder vi redan gjort så kommer vi även utöka våra virtuella klasser ytterligare för att fördela besöken än mer samt öppna upp vår Indoorwalkingsal när det ej är klass så att du kan köra din kondition där själv.

VI FORTSÄTTER SÅKLART ATT:
– HÅLLA AVSTÅND
– RESPEKTERA MAX ANTAL PÅ VÅRA YTOR
– RENGÖRA MATERIAL EFTER OSS
– VARA 100% FRISKA NÄR VI TRÄNAR
– BYTA OM OCH DUSCHA HEMMA

BESÖKSKOLL – HUR MÅNGA TRÄNAR?
Vi har stenkoll på antalet besökare så det är bara att ringa om du vill veta antalet besökare.
För att se när det är som minst antal besökare så kan du även googla Endorfin Alingsås eller Lerum och scrolla ner tills ni ser BESÖKARE JUST NU. En smidig funktion för att få en överblick över beläggningen på anläggningarna.

Snälla, hjälp oss följa detta så att vi får hålla vår anläggning öppen. Vi alla behöver rörelsen i vår vardag och tar vi ett gemensamt ansvar så kan vi fortsätta träna och må bra.

Vi har lyckats hittills och vi fortsätter göra vårt bästa… TILLSAMMANS!


Alingsås/Lerum 20-12-18

VIKTIG INFORMATION EFTER PRESSKONFERENS 18/12 2020.

Vi gör ytterligare åtgärder för att kunna följa de nya restriktionerna. Låt oss fortsätta göra detta TILLSAMMANS! Så som vi gjort hela vägen.

Följande åtgärder vidtas och är i bruk senast måndag den 21:a december:

 • Maxantal i flera ytor på gymmet, se skylt vid varje yta. Respektera detta & hjälp varandra.
 • Våra klasser/wodar kommer ha 8-12 platser istället för 16-20 platser.
 • Begränsning av antal tränande i kronan, cage, stretchytor osv.
 • Milon – Här ser vi till att ha en tom maskin mellan oss utövare.
 • Varannan konditionsmaskin avstängd.
 • KidzInn stängt tillsvidare.
 • Byt om & duscha hemma.
 • Om du MÅSTE nyttja skåpen i omklädningsrummen, visa hänsyn!

Vi har under veckan varit som mest 87 personer samtidigt i våra lokaler på 4800 kvm i Lerum och i snitt som mest 28 besökare/timme. I Alingsås som mest 79 personer samtidigt i våra lokaler på 3800kvm och i snitt som mest 25 besökare/timme.

OM vi alla fortsätter att hålla avstånd, torka rent och stannar hemma vid symptom så kommer vi som vistas på Endorfin att fortsätta klara oss bra!


Alingsås/Lerum 20.11.16

REGERING OCH FOLKHÄLSOMYNDIGHET PRESENTERADE NYA RESTRIKTIONER GÄLLANDE COVID-19 16/11 2020. HÄR HITTAR DU INFORMATION KRING HUR VERKSAMHETEN PÅ ENDORFIN FORTSÄTTER.

 • Vi håller fortsatt öppet anläggningen enligt rekommendation.
 • Vi vill förtydliga att det är av absolut största vikt att ALLA följer de råd om avstånd, hygien och renlighet som gäller. INGA undantag utan nu ser vi till att sköta detta perfekt framöver.
 • Vi vill förtydliga att vi som verksamhet inte omfattas av restriktionerna kring allmän sammankomst på 8 personer även om vi förstår att vi tillsammans med andra verksamheter självklart har ett fortsatt stort ansvar!
 • Vi vill alla att Endorfin ska få hålla öppet under hela denna pandemin, då många har träningen hos oss som sin viktigaste faktor för välmående. Tillsammans undviker vi hårdare restriktioner!
 • Vi håller på våra redan åtstramade restriktioner och vår förhoppning är att vi tillsammans kan ta detta på allra största allvar och HJÄLPAS ÅT.
 • Vi håller igång vår mycket begränsade gruppträning och vi uppmanar till gemensamt ansvar i våra lokaler för att lösa denna situation. Virtullea klasser finns för att öka möjligheterna till träning med mindre antal deltagare. Tänk på nedanstående.

– Träna dagtid om du har möjlighet
– Byt om och duscha hemma
– Håll avstånd
– Torka rent
– Var 100% FRISK!

TACK FÖR DITT STÖD!


Alingsås/Lerum 20.10.29


SKÄRPTA RÅD TILL FÖLJD
AV COVID-19!

Folkhälsomyndigheten skärpte 29/10 2020 restriktionerna i samband med pandemin och vi måste omgående anpassa verksamheten
efter rådande rekommendationer.

Anläggningarna kommer att hålla öppet och vi gör följande:

– I ett första skede stramar vi åt vår gruppträning ordentligt igen och begränsar antalet tränande på klasser/wodar.

– Vi utökar våra virtuella klasser så att vi kan sprida besöken än mer .

– Vi uppmanar dig som kan att träna dagtid. Vår primetime är 17-20, kan du träna övriga tider så gör gärna det.

– Vi uppmanar till ombyte och dusch hemma.

– Barngrupper och KidzInn körs enligt rekommendation (barn 2005 och yngre).

– PT-grupper körs enligt tidigare. Varje PT kontaktar sina kunder.

– ALLA måste ta ansvar för att hålla avstånd till sina medmänniskor. Visa respekt för varandra.

– TORKA AV ditt material efter användning. För att känna oss extra trygga kan vi med fördel även torka av innan vi tränar.

TILLSAMMANS har vi ett ansvar och vi måste hjälpas åt. Vi vill kunna hålla öppet och vädjar därför till Er alla att:

– Stanna hemma om du upplever minsta symptom.

– Håll avstånd och visa respekt gentemot varandra.

– Torka av ditt material innan och efter du använt det, använd våra
virusservetter.

– Tvätta & sprita händerna noga.

Vi förstår att ni vill träna och upprätthålla er hälsa.
Vi
vet att det är viktigt även i dess tider. Och vi uppmuntrar verkligen till rörelse, oavsett vart den sker. Och kan vi bara hjälpas åt så klarar vi detta… TILLSAMMANS.


Alingsås/Lerum 20.09.11

Vi vill ta ansvar, både på individ- och samhällsnivå, och för oss är det viktigt att ni ska känna er trygga med att besöka oss och träna hos oss. Vi tar situationen på fullaste allvar, följer utvecklingen, uppdaterar oss regelbundet och följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer. Vi tog tydliga beslut från start och vi fortsätter att hålla vår linje. Vi vill bidra med det vi kan. Samtliga beslut vi tar är grundade hos oss gemensamt med hänsyn till samhället, vår personal, Er medlemmar och helheten, vårt fantastiska Endorfin!

På denna sida kan du hitta aktuell information kring COVID-19. Vi följer nuvarande rekommendationer från myndigheterna och följer konstant händelseutvecklingen. Med hänsyn till detta har vi nu följande åtgärder:

 • Gymmet hålls ÖPPET tillsvidare enligt de rekommendationer som finns.
 • Rutinerna för städ och rengöring har utökats.
 • Vi berörs inte av restriktionerna gällande allmänna omklädningsrum men av omtänksamhet för andra, byt gärna om och duscha hemma.
 • Personlig träning körs som vanligt. Kontakta din PT om du har frågor eller funderingar. Vi har även lanserat PT ONLINE för dig som vill ha professionell hjälp, oavsett vart du bor.
 • KidzInn öppet och bemannat med begränsat antal platser.
 • Ungdomsträningen är igång och våra PT finns på plats och guidar ungdomarna på gymmet.
 • Barnkurserna är igång och körs som vanligt under hösten.
 • Seniorklubben är igång med restriktioner kring antal & avstånd.
 • Vi hänvisar till träning med vår app Club Endorfin. Du hittar mer info hur den funkar HÄR. I appen erbjuds en rad träningstips och program i gymmet samt för hemmaträning.
 • Servetter med effektiva resultat mot Coronavirus har satts upp på hela anläggningen. Används till händer, redskap och material. Vi uppmanar ALLA att använda dessa och torka noga efter sig!

UPPDATERAD INFO KRING GRUPPTRÄNING & CROSSFIT 1/9 2020.

Gruppträning och CrossFit –är igång med reducerade platser och avstånd. Vi är enormt glada och står rakryggade efter det tydliga beslut vi tog i mars att stänga ner all form av organiserad gruppträning. Det har känts rätt i magen hela vägen att ta ansvar på det sätt vi kunnat i rådande krissituation. Efter samtal med Folkhälsomyndigheten  tog vi beslutet att successivt starta igång vår gruppträning,  dock på VÅRT SÄTT. Med en tydlig handlingsplan och restriktioner som gör din träning så trygg som möjligt.

VÅRA RESTRIKTIONER I CROSSFIT & GRUPPTRÄNING:

– Begränsat antal deltagare på samtliga klasser.
– Tid mellan de klasser som kräver material så att bytet blir smidigt och alla hinner rengöra sitt material noga.
– Salar har markeringar i golvet och vissa cyklar/walkers blir avspärrade för att kunna hålla rätt avstånd.
– Specialinstruktioner på de klasser där det behövs för att kunna hålla avstånd i salen.
– Fler rengöringsmöjligheter med servetter, spray och papper/papperskorgar.
– HEAT och ENDORFIN FAMILJ körs inte som cirkelträning utan på stället med eget material och begränsat antal platser.
– Wodar anpassas och förutsättningar för ordentlig rengöring finns.
– Våra virtuella klasser rullar vidare med stor spridning över dagen så att vi kan glesa ut deltagarantalen och ge dig fler träningsmöjligheter.

Varmt välkomna tillbaka in i salarna. Med ansvar och omtanke om varandra gör vi detta på bästa sätt, TILLSAMMANS!

VI UPPMANAR!

– Tvätta händerna innan du spritar dem.
– Använd de nya virusdödande servetterna både till händer, maskiner och redskap. Allt du tar i ska göras rent!
– Påminn varandra om att rengöra material som använts.
– Håll avstånd till varandra.
– OM du har möjlighet, träna gärna på tider då beläggningen är lägre. 16.30-19.30 är vår primetime. Dagtid är det lugnare.

AV RESPEKT FÖR DIG SJÄLV & ANDRA VID MINSTA TVEKSAMHETER, TRÄNA INTE OM DU UPPLEVER NÅGON FORM AV SYMPTOM ELLER HAR NÄRSTÅENDE SOM ÄR DRABBAD.

Nu hjälps vi åt att ta hand om och ta hänsyn till varandra! Tillsammans ska vi ta oss igenom det här. Kom gärna till oss om ni har frågor eller funderingar.

Med vänlig hälsning personalen på Endorfin!